Cursul "Spectrometrie de absorbție atomică. Aplicații.", coordonator prof. dr. ing. Petru Negrea, Universitatea "Politehnica" din Timisoara se va desfășura în perioada 5-8 Iulie 2010.