Cercetare

ICER este institutul de cercetare științifică în domeniul energiei regenerabile din Timișoara

Energie eoliană

Sisteme eoliene hibride pentru producerea energiei electrice

Energie solară

Sisteme de captare a energiei soarelui: panouri solare, colectoare solare

Galerie imagini