1. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente la nivelul standardelor actuale;
  2. Asigurarea unor condiţii de cercetare de inalt nivel pentru cercetătorii ce activează în cadrul Universităţii “Politehnica” din Timişoara;
  3. Dezvoltarea de noi domenii de cercetare în utilizarea si optimizarea utilizării energiilor regenerabile în conformitate cu tendinţele din cercetarea internaţională şi cu cerinţele economiei româneşti şi europene;
  4. Creşterea vizibilităţii, reprezentativităţii şi impactului facultăţilor implicate din cadrul Universităţii „Politehnica” din Timişoara în interiorul comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  5. Stimularea dezvoltării de parteneriate de cercetare la nivel naţional şi internaţional;
  6. Creşterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetărilor la nivelul întreprinderilor economice si crearea unui cadru propice diseminării de noi cunoştinţe in rândul societăţii.